Inschrijven & annuleren

‘De Vleugelhoorn’ is ondergebracht onder WEHI b.v.b.a.
BTW-nummer: BE 0642.972.517

….. .

Inschrijven voor workshops

Je inschrijving is definitief na overschrijving van het (voorschot)bedrag op rekening IBAN: BE40 3631 5592 0163 /  BIC: BBRUBEBB van WeHi bvba met vermelding van “Activiteitscode  Voornaam Achternaam”. De prijs en de activiteitscode staan vermeld bij de workshop.
De datum van overschrijving van het (voorschot)bedrag geldt als volgorde van inschrijving.

Onze prijzen zijn voor:
* Particulieren: inclusief BTW.
* Zelfstandigen / Bedrijven: exclusief BTW  -> neem contact op vooraleer u betaalt zodat we u de juiste prijs kunnen communiceren.

.

Annuleringsregeling voor workshops

 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de workshop/cursus wordt 50% van het betaalde (voorschot)bedrag terugbetaald.
 • Bij latere annulering of als je niet komt opdagen,  wordt het (voorschot)bedrag niet terugbetaald.
 • Annulering moet altijd schriftelijk (per e-mail of brief) gedaan worden.
 • Het niet betalen van de volledige deelnameprijs voor een workshop/cursus geldt nooit als annulering.
 • Vroegtijdig verlaten van de workshop/cursus geeft geen recht op enige terugbetaling.
 • Zetfouten in prijzen en data in publicaties van ‘De Vleugelhoorn’ kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annuleren van een workshop/cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.
 • Wanneer door onvoorziene omstandigheden ‘De Vleugelhoorn’ een workshop/cursus annuleert, betalen wij het cursusgeld integraal terug. Andere eventueel door jou gemaakte kosten kunnen niet op de ‘De Vleugelhoorn’ verhaald worden.

Zelf een vervanger gevonden?
Bij annulering waarbij je zelf voor een vervanger zorgt die het resterende cursusgeld betaalt, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Je betaalt een administratiekost van € 20,00.
……

Heb je geen vervanger voor jouw plaats? 

Dan is bovenstaande annuleringsregeling van toepassing
….

Wachtlijst
Wanneer een cursus volzet is leggen we een wachtlijst aan. Deze wordt vanaf 14 dagen voor aanvang van een cursus/workshop gebruikt. Wanneer een openstaand saldo niet tijdig is betaald,  wordt beroep gedaan op deze wachtlijst.

Annuleringsregeling bij huur van accommodatie / workshopruimte(n)

 

…….
Annuleringsregeling bij huren van workshopruimte(n)

Een reservering is pas definitief wanneer het vast bedrag van de huursom als voorschot is overgemaakt op bovenstaand bankrekeningnummer.

 • Bij annulering door de klant wordt altijd een bedrag voor administratiekosten in rekening gebracht. Voor annulering van een weekend/dag in het weekend is dit € 50,00. Voor annulering van een dag(deel) is dit € 20,00.
 • Annulering dient altijd schriftelijk (per e-mail of brief) gedaan worden
 • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang wordt het voorschotbedrag 100% terugbetaald, excl. administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt 75% van het voorschotbedrag terugbetaald, excl. administratiekosten.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang wordt 25% van het voorschotbedrag terugbetaald, excl. administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf 1 maand voor aanvang wordt het voorschotbedrag niet meer terugbetaald.
 • Wanneer door onvoorziene omstandigheden ‘De Vleugelhoorn’ een reservering annuleert, betalen wij het voorschotbedrag integraal terug. Andere eventueel door jou gemaakte kosten kunnen niet op de ‘De Vleugelhoorn’ verhaald worden.

Naar de pagina met de Huurvoorwaarden en leefregels

Zelfzorg is belangrijk
Wij faciliteren en ondersteunen vanuit ons hart, maar deelname aan workshops/cursussen is op eigen verantwoording / hoed(st)erschap.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren