Annulering huur accommodatie


Annuleringsregeling bij huren van workshopruimte(n)

Een reservering is pas definitief wanneer 1/3 van de huursom als voorschot is overgemaakt.

  • Bij annulering door de klant wordt altijd een bedrag voor administratiekosten in rekening gebracht. Voor annulering van een weekend/dag in het weekend is dit € 50,00. Voor annulering van een dag(deel) is dit € 20,00.
  • Annulering dient altijd schriftelijk (per e-mail of brief) gedaan worden
  • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang wordt het voorschotbedrag 100% terugbetaald, excl. administratiekosten.
  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt 75% van het voorschotbedrag terugbetaald, excl. administratiekosten.
  • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang wordt 25% van het voorschotbedrag terugbetaald, excl. administratiekosten.
  • Bij annulering vanaf 1 maand voor aanvang wordt het voorschotbedrag niet meer terugbetaald.
  • Wanneer door onvoorziene omstandigheden ‘De Vleugelhoorn’ een reservering annuleert, betalen wij het voorschotbedrag integraal terug. Andere eventueel door jou gemaakte kosten kunnen niet op de ‘De Vleugelhoorn’ verhaald worden.

Naar de pagina met de Huurvoorwaarden en Leefregels

Zelfzorg is belangrijk
Wij faciliteren en ondersteunen vanuit ons hart, maar deelname aan workshops/cursussen is op eigen verantwoording / hoed(st)erschap.