Wildeman Krachtdans

Wildeman Festival 2018

Wildeman Krachtdans met Schelp

Intense initiatie voor Mannen

Voor mannen die helemaal zichzelf willen zijn en zichzelf willen blijven ontwikkelen

door: Jeroen Claesen en Arjan Verschuur

Voor Maori’s is het delicaat dat niet-Maori’s de Haka doen. Uit respect voor de Maori’s, op aanmoediging van Maori-teachers en verbonden met onze eigen roots is de Wildeman Krachtdans ontstaan ter gelegenheid van het Wildeman-festival 2018. Arjan Verschuur (geestelijke vader van het Wildeman Festival) creëerde met de hulp van Jeroen Claesen deze Nederlandstalige krijgsdans.

De Wildeman Krachtdans is een middel om de verbinding met jezelf te versterken en als man meer in je kracht te gaan staan. Het ‘krachtdansen’ samen met andere mannen kan je bovendien een sterk gevoel van verbroedering met andere mannen geven.
Dit proces wordt ondersteund door allerhande oefeningen, rituelen, familie-opstellingen, … én de kwaliteiten van de schelp. Wat is je calling?, Hoe call je?, Wat doe je als je gecalled wordt?, …

In de veilige bedding van een groep mannen bieden we je de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen te delen en te helen rondom de relatie met je mannen-lichaam, seksualiteit, agressie en liefde voor jezelf en anderen.
Het authentiek uiten van wat je voelt, loopt daarnaast als een rode draad door de dans en het programma.

……..

Onze visie

In onze cultuur is in de loop van de tijd iets verloren gegaan, wat in veel inheemse culturen behouden is gebleven. Dit iets zou je kunnen benoemen als contact met voorouders en verbinding met de spirits van de natuur als bronnen van kracht en een diep besef dat alles dat ons omringt bezield is. Ook de begrippen ‘calling’ en ‘blessing’ situeren zich in deze sfeer.

Bij veel inheemse culturen is dit ‘iets’ nog wel springlevend. De cultuur van de Maori is daar een mooi voorbeeld van. Hun Haka is voor veel mensen een inspirerend voorbeeld van in je kracht staan. En het kan haast niet anders dan dat onze voorouders ook krijgsdansen dansten, alleen zit deze dans niet meer actief in ons geheugen.

Meerdere Maori hebben ons uitgenodigd en aangemoedigd om de diep in de cultuur van hun voorouders gewortelde Haka als inspiratiebron te gebruiken om zelf een krachtdans te maken, die ons terug verbindt met de wortels van onze eigen West-Europese cultuur.

Naar aanleiding hiervan hebben we voor de opening- en slotceremonie van het Wildeman Festival 2018 de Wildeman Krachtdans gemaakt. Deze krachtdans is geïnspireerd op de Haka van de Maori en archetypische beelden uit het verhaal van De Wildeman of IJzerhans.

Het verhaal van De Wildeman of IJzerhans is een schoolvoorbeeld van De Reis van de Held. Dit is een basis-structuur die in duizenden mythen, sagen en legenden van over de hele wereld te herkennen is: een held vertrekt uit de bekende wereld, gaat op avontuur in een onbekende wereld en wint daar een allesbepalende strijd en keert als een ander mens terug in de bekende wereld.

De Reis van de Held en het verhaal van De Wildeman of IJzerhans staan symbool voor de avontuurlijke reis naar binnen. De beslissende veldslag in deze verhalen staat dan ook symbool voor een innerlijke strijd: de strijd tussen enerzijds onbewuste patronen waarmee we ons zelf op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel niveau beperken, ontkrachten of geweld aan doen. Anderzijds het bewustzijn waarmee we al onze innerlijke kracht kunnen verzamelen om ons van deze destructieve patronen bewust te worden en te bevrijden. Zodat we volledig over onze mannelijke scheppingskracht kunnen beschikken.

Bij het beoefenen van de Wildeman Krachtdans roepen we de archetypische krachten van De Wildeman en IJzerhans aan, om ons daarbij te helpen.

Onze aanpak

Zoals de Maori’s elke beweging en iedere klank van de Haka in elke cel van hun lichaam verankeren, zo willen we ook jou de kracht van elk woord en iedere beweging van de Wildeman Krachtdans niet alleen met je hoofd laten begrijpen, maar vooral met je hart laten voelen en met elke vezel van je lijf laten belichamen. Daartoe wisselen we het oefenen van de Wildeman Krachtdans af met uitleg, sharing circles, rituelen, familie-opstellingen en andere verdiepende oefeningen ten aanzien van:

  • de relatie met je mannen-lichaam en instincten,
  • intimiteit en seksualiteit,
  • agressie, assertiviteit en daadkracht,
  • zelf-liefde en je harts-verbinding met anderen en het grote geheel,
  • de kracht van onze adem, stem, beweging en intentie.

Dat doen we in respect voor de Maori-cultuur waaruit de Haka afkomstig is. En met respect voor onze eigen West-Europese cultuur waarin het verhaal van De Wildeman of IJzerhans geworteld is.

Na het volgen van deze workshop beschik je over een krachtige oefening om – zo vaak als je dat wilt of nodig hebt – je innerlijke kracht te verzamelen om lastige situaties in je leven het hoofd te bieden. Een oefening die je alleen kunt doen, maar ook samen met andere mannen. In een groep werkt de dans immers nog meer door.

Wanneer de dans in de cellen van je lichaam zit en je er klaar voor bent, ontvang je de blessing om de Wildeman Krachtdans met andere mannen te delen. Het krijgen/geven van een blessing kan nieuw voor je zijn. Voor veel inheemse volkeren is het eigen aan hun cultuur en heeft het een belangrijke energetische waarde.

Praktische informatie

Datum: zie kalender, telkens weekend van vr-avond tot zo-namiddag.

Aanvang en einde: vanaf vrijdagavond 18:00 uur zijn jullie welkom.
Het inhoudelijke programma start om 20:00 uur. Zondag nemen we uiterlijk om 17:00 uur afscheid van elkaar.

Begeleiding: Arjan Verschuur en Jeroen Claesen.

Arjan Verschuur is de geestelijke vader van het Wildeman Festival en van de Wildeman Krachtdans. Daarnaast is hij onder meer werkzaam als begeleider van familie-opstellingen en Soul Voice® Practitioner.

Jeroen Claesen heeft zich jaren verdiept in de Maori-cultuur. Hij heeft de blessing van Maori(-elders) om bepaalde Haka’s te delen, maar doet dit zelden… uit respect voor de Maori’s. Jeroen deelt zijn ervaringen met de Maori’s en andere Native people.

Arjan en Jeroen
De insteek van Arjan is eerder therapeutisch.
De insteek van Jeroen is eerder het creëren van een energetische ruimte waar heling kan plaatsvinden.
Samen zijn ze complementair en versterken ze elkaar.

Locatie De Vleugelhoorn: Ons centrum heeft ‘Blessings’ mogen ontvangen van verschillende Maori(-elders).
De trouw van Linda en Jeroen is ook begeleid door Maori’s.

Investering:
Normale prijs is € 380,00
Bij betaling vóór 8 juni 2019 betaal je de early-bird prijs van € 340,00
Dit bedrag is all-in (verblijf, maaltijden en workshop) en incl. BTW.

Gelieve bij de overschrijving volgende mededeling te vermelden: WKD-196 <je naam>

Voor meer informatie en/of aanmelden: stuur je een email naar Jeroen Claesen.

Bron: tekst afkomstig van www.wildeman.events

Getuigenissen

De Wildeman Krachtdans workshop was voor mij een weekend van thuiskomen en in mijn kracht staan. De schelp deed mij vertragen en via het doorleven van de Krachtdans, in sterke verbondenheid met mijzelf en de groep van mannen, voelde ik de grootsheid van mijn eigen Wildeman.
– Niels

Dit weekend was heel mooi in balans. Vertragen was het sleutelwoord. Het samenspel tussen Jeroen en Arjan, zo mooi om zien. Jullie waren de teachers, maar ook deel van de groep. Heel sterk! Zo fijn om ook jullie kwetsbaarheid te mogen zien. Ik voel heel diepe dankbaarheid.
– Dirk

#haka #maori #wildemankrachtdans #wildemanfestival #man #mannen #mannencirkel #hartsverbinding #wildeman #ijzerhans #arjanverschuur #jeroenclaesen #vleugelhoorn #verbinding #velm #sint-truiden