Waarom werken we met Schelpen?

Schelpen zijn de prachtige edelstenen van de oceaan

Neem je tijd om je te verbinden met een schelp, dan zal je ervaren dat de schelp -ook zonder slak- leeft.

De helende kracht van de schelp is niet met het verstand te begrijpen.
Rond 2008 kwam Jeroen in contact met het blazen op een schelp. Jeroen voelde de kracht en verdiepte zich er sindsdien in, zonder de kracht onder woorden te kunnen brengen. Inmiddels voelt hij zich een Schelpenhoeder en ervaart hij zichzelf als het instrument van de schelp (en niet omgekeerd).
Voor vele mensen is uitleg een meerwaarde. Vandaar op basis van onze ervaring, input van anderen en literatuur  toch een poging om het mysterieuze van de schelp onder woorden te brengen…:-)
Schelpen spelen een belangrijke rol bij Natuurvolkeren. De Kogi-stamleden bijv. malen schelpjes heel fijn en bereiden dit volgens speciale procedure. Ze eten hiervan om gevoed te worden met de wijsheid en kennis van de oceaan.

Biologische samenhang tussen schelp – slak – spiraal
Een schelp is een skelet van een weekdier (slak). Bij de mens zit het skelet binnen in het lichaam, maar bij een weekdier zit het aan de buitenkant. Het beschermt het lichaam van het dier. Een slak wordt niet met z’n schelp geboren. Die bouwt hij helemaal zelf, vooral uit kalk. Als hij groeit, maakt de slak zijn schelp groter en krijgt de spiraal steeds meer vorm.
Alle schelpen hebben een helende werking. Wij werken vooral met schelpen met een spiraal, omdat we op de Schelp doorheen de spiraal blazen.

Hoe kan de schelp helpen bij de uitdagingen van de huidige maatschappij?
In de huidige jachtige maatschappij is het geen sinecure om:
1) een gezonde balans te vinden tussen vrouwelijke en mannelijke energie
2) voldoende bij jezelf stil te staan en echt je kern te voelen
3) Door verwachtingen, gewoontepatronen, angst…  je levensenergie te laten stromen en in je eigen creatiekracht te gaan staan

De energie en boodschappen van de schelp kan je bij hierbij helpen, want:

1) De SCHELP activeert de kwaliteiten van vrouwelijke energie

Door de energetische en fysische gelijkenissen (oorschelp, slakkenhuis) symboliseert de schelp het oor. In onze maatschappij primeert vaak de waarneming van het oog (yang) op deze van het oor (yin). Hoogtijd voor een opwaardering van het luisterend, ontvangend en vrouwelijk talent van het oor. Bv luistertherapie werkt hiermee.
De schelp is puur natuur, sterk verbonden met water of de oceaan en leert ons hoe wonderbaarlijk en prachtig de natuur is. Het uitzicht van de schelp is zeer vrouwelijk en intiem.

2) Onthaasten via de SLAK

Ook al zit de slak niet meer in de schelp, de schelp blijft nog steeds wezenlijk verbonden met de slak, haar creator. De slak leert ons vertragen en brengt ons ritme op het ritme van de ziel.
De energie van de slak helpt om contact te maken met het diepste in jezelf en om bij jezelf te blijven. Neem je hiervoor de tijd en verbind je je met de schelp, dan beroert ze je ziel.
Deze onthaasting is belangrijker dan ooit… in onze jachtige maatschappij waar steeds meer mensen in aanraking komen met een burn-out.
.

3) Kracht van de SPIRAAL en heilige geometrie

De slak laat de spiraal groeien volgens de heilige geometrie of gulden snede. De spiraal is oa het symbool van de spirituele groei, levensenergie en creatiekracht.
Naast de spiraal in de schelp maken we ook gebruik van de spiraal als vorm..


Magie van BLAZEN op een schelp

Combineer je bovenstaande met levensadem (en intentie) door op een schelp te blazen, dan is de helende werking voelbaar.

  • Er wordt geblazen op schelpen bij (het begin van) rituelen, het aanroepen/uitnodigen van de windrichtingen, het creëren van een heilige ruimte, het zuiveren van plaatsen of energetische lichamen, …
  • Het geluid van de schelp wordt geassocieerd met de klank AUM, de eerste klank van creatie.
    Blazen op een schelp verbindt je met de kracht van de schepping en zo met je eigen creatie-kracht. Schelpen scheppen…
  • Het oergeluid roept een diepe herinnering op. Dit kan ervaren worden als een ‘wake-up call’. De trilling werkt door tot op celniveau.
  • Blazen op een schelp helpt je om helemaal in het nu-moment te komen. Het zet de tijd stil en maakt je bewust. Dit komt tot uiting in de Engelse taal: Conch (Schelp) zit in Consciousness (Bewustzijn) of is het omgekeerd? :-)

Lees je bovenstaande dan krijg je misschien een (nog?) positiever gevoel bij het blazen op een schelp?
– Als je wil ervaren dat er speciaal voor jou geblazen wordt, dan kan je dit komen ervaren op de Schelpenmeditatie.
– Wil je zelf met de schelp aan de slag en je eigen adem door de spiraal van de schelp blazen, dan is de workshop ‘Schelp als helend krachtinstrument’ mogelijk iets voor jou.